อยู่เย็น เป็นสุข เป็นสิ่งแรกๆ ที่หลายคนนึกถึงเมื่อคิดจะสร้างบ้านใหม่สักหลังหนึ่ง เพื่อที่จะเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน การตั้งศาลพระภูมิจึงเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่อยู่คู่บ้านคนไทยมาเป็นเวลานาน...

read more