การทาสีบ้านนั้นก็เหมือนกับการแต่งหน้า เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่บ้านของเราจะเสร็จสมบูรณ์และยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้บ้านเราสวยงามน่ามองอีกด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรใส่ใจการเลือกสีทาบ้านประเภทต่างๆ ให้เหมาะกับสภาพและการใช้งาน...

read more