ปีเก่าล่วงลับไปแล้วมาต้อนรับปีใหม่แก้ว “ปีฉลู” ด้วยการเพิ่มสิริมงคลในบ้านกับ madoobaan กันค่ะ ยิ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 แบบนี้ อะไรๆ มันก็ดูหม่นหมอง ฝืดเคือง ติดขัดไปซะหมดเลย ดังนั้นมันต้องงัดสายมูมาต้านบ้างแล้วแหละ ไหนๆ ก็มีบ้านแล้ว...

read more