ฤดูหนาวกำลังจะผ่านไป ฤดูร้อนกำลังจะมาถึง นับว่าปีนี้เป็นปีที่พอจะมีอากาศเย็นเป็นช่วงๆ ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงภุมภาพันธ์เลยที่เดียว แต่ระยะนี้ดูเหมือนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณของฤดูร้อนที่จะเข้ามาเยือยนประเทศไทยในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม...

read more